Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hier lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen. Kobalt Zwolle voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Verzamelde persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Kobalt Zwolle verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten;

  • Het verzenden van nieuwsbrieven;

  • Om de overeenkomst tussen jou en Kobalt Zwolle te kunnen uitvoeren;

  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;

  • Het verstrekking van informatie of aanbiedingen.

Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij de nieuwste technieken om jou de hoogste veiligheid te bieden. Zo kun je veilig online je tickets boeken. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser.

Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen.

Gegevens inzien en aanpassen

Je mag Kobalt Zwolle vragen om inzage in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Je kan ons ook verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kan je doen door contact met ons op te nemen.

Bewaartermijn

Wanneer je je dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

Delen met anderen

Wij verstrekken je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.